Ένας σύγχρονος πελματογράφος στο Physiohealth

Ο πελματογράφος είναι ίσως η καλύτερη μέθοδος για την κατασκευή κατά παραγγελία ορθωτικών πελμάτων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ορθή βάδιση, που οδηγεί στην βελτίωση αλλά και στην πρόληψη πολλών παθολογιών.