Οι νέες συσκευές YOUTECAR® είναι σε θέση να παρέχουν ενέργεια χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ ηλεκτρικού πεδίου, εμπνευσμένη από το φυσικό μοντέλο του συμπυκνωτή, αλλά χωρίς τη χρήση υψηλής τάσης. Οι πολλαπλοί τρόποι μεταφοράς της ενέργειας χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι η θερμότητα παράγεται απευθείας μέσα στους ιστούς, επιτυγχάνοντας έτσι τη θεραπεία ιστών που ήταν προηγουμένως δυσπρόσιτοι. Τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται βαθιά μέσα στο σώμα, χωρίς καμία μορφή της ενέργειας να απορροφάται από το δέρμα.